Bygga terrass – så här bygger du en högklassig Twinson-terrass

Genom noggrann planering går bygget av en långlivad otwinson_uima-allas-terassich lättskött terrass smidigt. Twinson altan byggandet består av följande steg:

  1. Planering
  2. Materialbehov och verktyg
  3. Byggande
  4. Användande och underhåll

 1. Planera terrassen

När du funderar på att bygga en terrass ska du först klarlägga ändamålet. Tänk på följande frågor i planeringen – välj de konstruktions- och materiallösningar som lämpar sig bäst för terrassens ändamål, då går bygget snabbare. Används altanen året om och till vad används den i huvudsak? I vilket vädersträck öppnar sig altanen och hur kommer man till den? Hur mycket plats behövs då man tänker på altanens användning, inredning och möjligheten att röra sig omkring på den? Skall altanen ha tak eller vara öppen? Behövs trappor, räcken, insynsskydd eller belysning? Ligger terrassen i ett område där byggnadsytan ligger i linje med detaljplanen? Bygger du altanen själv eller använder du dig av snickare/montör?

Förutom byggnadsmaterialet består terrassens helhetskostnader av tiden som gått åt till planering och montering (d.v.s. planerings- och monteringskostnader) samt möjliga behov för årligt underhåll. När du funderar på budgeten ska du ta med altanens livslängd i beräkningen och dela helhetskostnaderna med de förmodade åren som altanen kommer att användas. På det här sättet kan du jämföra de verkliga kostnadsskillnaderna mellan olika terrassmaterial. Materialkostnadens andel med Twinsons träkomposit är aningen högre än i genomsnitt men materialet är mycket hållbart (25 års garanti) samt lätt- och snabbskött. Twinson-terrassen behöver inte skyddas och kräver inte heller någon behandling – det räcker med att tvätta ytan. Ritning eller skiss på din Twinson-altan kan du naturligtvis göra själv – eller också anlitar du en experter. Om altanen skall ligga under tak eller blir större än den tillåtna byggnadsytan måste man anhålla om tillstånd samt höra grannarna i samma ärende.

twinson-terassin-rakennus

 

2. Material och verktyg för att bygga terrassen

Med Twinson-systemet förverkligar du drömmen om en snygg och underhållsfri terrassyta, -räcken, insynsskydd och trappor. Twinson passar även mycket bra som golv beläggning på balkonger. Twinson-terrassen skall monteras på en bärlina gjorda av t.ex. tryckimpregnerat trä, aluminium eller stål. Det är möjligt och enkelt att fälla in altanlampor eller LED belysning i din Twinson altan. När du uppskattar materialbehovet skall du tänka på Twinson-brädans längd, bredd, och det 6 mm breda mellanrummet som blir mellan brädorna, eventuellt spill samt bärlinorna och avståndet mellan dem, vilken beror på brädans bredd.

Struktur av Twinson Terrace+ och Twinson Terrace

twinson_terrace+_lauta twinson_terassilauta

 

Twinson Terrace Twinson-terrassens eventuella öppna ändar kan med fördel täckas med ex. Twinson-kantlister, F-profil eller ändpluggar. Om altanen gränsar till fasaden, ett staket eller t.ex. en stenläggning krävs inga täck-lister. Twinsons egna experter hjälper dig att hitta rätt bland Twinson 8 kulörer och övriga montage detaljer, och vi hjälper dig att beräkna materialbehovet. Att bygga en Twinson-altan är lätt. Du behöver endast en cirkelsåg/sticksåg och en skruvdragare. Skruvarna kommer med i lådan till infästningsclipsen. Kom ihåg att använda lämplig skyddsutrustning!

3. Att bygga terrassen

Själva byggandet består av uppförande av stommen, montering av Twinson-planket och eventuellt montage av sockellist eller liknande. Förvara Twinson-brädorna på en jämn yta i skydd från regn före montaget och låt gärna temperaturen i materialet utjämnas ca ett dygn före monteringsarbetet påbörjas. Terrassbrädorna monteras snabbt med hjälp av infästningsclipsen. För att försäkra dig om bästa möjliga utseende ska du lägga brädorna åt samma håll så att den borstade ytan/fibern hamnar rätt (det finns en markeringen i brädans ena ände). Ladda ner Twinson monteringsanvisning här och bekanta dig redan på förhand om du själv skall monterar din terrass.

4. Användande och underhåll

Då altanbrädorna monterats, är det bara att tvätta av ytan från lös smuts, sen är den färdig. Det är viktigt att vätta bort bygg dammet som blir vid produktionen och i samband med montaget. Använda gärna en högtrycktvätt och håll munstycket 20-30 cm ovan golvet och spola längs med plankorna. Alternativt tvätta med en rotborste och vatten. Bekanta dig gärna med Twinsons skötselanvisning då du ska tvätta terrassen, eller behöver tips för att skura bort ev. fläckar. Nu är det bara att inreda altanen och njuta av ett lätt och behagligt altanliv – grattis!

grillausta_ja_tyttö_valmis7521_(kopio)-resized-600