Kompositaltan med överlägsna egenskaper

Kompositmaterialet ger Twinson dess överlägsna egenskaper där träets vackra yta och plastens hållbarhet förenas. Materialet och dess sammetslena yta tål utan vidare det Skandinaviska hårda väder förhållandena i tiotals år. Twinson behöver knappt alls något underhåll och behåller sina mått och sin yta – den murknar inte, spricker inte, skevar inte och täcks inte av mossa. Twinson tål även högtryckstvättning. Färgen på altanbrädorna – totalt åtta – förändras något den första tiden, men tål UV-strålning från solen mycket bättre än många andra produkter utan att gråna. Tack vare ytstrukturen (och att organisk massa inte får fäste) blir Twinson inte halt ens när det är vått. När en auktoriserad yrkesman sköter monteringen får du i lugn och ro koncentrera dig på att planera den unika altan som du drömt om.

Se Twinson Terrace video!