Twinson altanbrädor håller i över 25 år

Vid direkt markkontakt håller Twinson över 25 år. Det här bevisar hållbarhetstestet som det träteknologiska laboratoriet vid Gents twinson_garanti-resized-600universitet utförde enligt standarden pr/CEN/TS 15038-2 (ENV 807). Eftersom altanerna normalt byggs på en grundkonstruktion kan man förvänta sig en ännu längre livslängd. Vi garanterar att:

  1. Det inte bildas sprickor och stickor i Twinson®-produkter och att produkterna inte får strukturella skador av insekter eller mögelsvamp under 25 år från och med inköpsdatum.
  2. Twinson®-produkter inte skadas under 10 år från och med inköpsdatum, dock med reservation för skador uppkomna av eller beroende av slagbelastning.
  3. Under 10 års tid från och med inköpsdatum försvinner eventuella fläckar som nämns i Twinson®-produkternas underhållsinstruktioner (www.twinson.net) som orsakats av klorvatten, blekningsmedel eller vägsalt när Twinson®-produkterna har varit utomhus tillräckligt lång tid.

Begär detaljerade garantivillkor av din återförsäljare.